Energie vergelijken?

Postcode Huisnummer

Groene Energie

Bent u op zoek naar groene energie? Hier vindt u de beste en goedkoopste groene energie leveranciers. Ook vindt u bij groene stroomleveranciers meer informatie over duurzame energie. Groene stroom is stroom dat wordt geproduceerd uit duurzame energiebronnen zoals de zon, water, biomassa, aardwarmte en wind. Indien u bij wilt dragen aan een beter milieu kiest u voor groene stroom. U kunt hier eenvoudig vergelijken welke stroomleverancier in uw situatie het goedkoopste is. Volg een paar eenvoudige stappen in onderstaand stroomleverancier prijs vergelijking en zie welke stoomleverancier het goedkoopste is!


Duurzame energie
Als we over duurzame energie praten, gaat het over energiebronnen die onuitputtelijk zijn, en geen nadelige gevolgen hebben voor het milieu. Een andere vaak gebruikte term voor duurzame energie is groene energie. In Nederland wordt duurzame energie vooral opgewekt door biomassa, wind, water, zon en aardwarmte. Windenergie en energie uit biomassa zijn hierbij de belangrijkste bronnen.

Waarom groene duurzame energie gebruiken?

Bij de opwekking van energie uit de fossiele brandstoffen aardgas, olie en steenkool komen schadelijke gassen vrij (broeikasgas CO2) die het milieu niet ten goede komen en zelfs het klimaat kunnen veranderen. (opwarming van de aarde) Hiernaast zal de voorraad brandstoffen op lange termijn ook eens opraken. Consumenten gaan de laatste jaren steeds meer over op groene stroom. Gezinnen zijn zich bewuster aan het worden dat zij ook een steentje kunnen bijdragen aan het behoudt van het milieu door te kiezen voor groene stroom. Er zijn meerdere energiebronnen in Nederland die groene stroom kunnen produceren. U treft de meest voorkomende duurzame energie bronnen hieronder.


1. Zonne-energie

Zolang de zon af en toe schijnt is zonne-energie oneindig beschikbaar. Door het gebruik van zonne-energie dat wordt omgezet door zonnepanelen, zonneboilers, zonnecollectoren, zonnetoren of thermisch elektrische zonne energie komen er nauwelijks schadelijke stoffen voor het milieu vrij. Omdat dat deze vorm van energiewinning onuitputtelijk is, en er bijna geen schadelijke stoffen zoals CO2 vrijkomen, praten we over duurzame energie of groene budgetstroom.

1. Groene energie uit wind

Duurzame energie doormiddel van windkracht is in Nederland al lang niet meer weg te denken. Op vele locaties in Nederland treft u grote parken windmolens aan. De moderne windmolen wordt tegenwoordig ook wel windturbine genoemd en wordt meestal ingezet om elektriciteit op te wekken. Deze elektriciteit wordt ook wel groene stroom genoemd

3. Biomassa energie

Energie uit biomassa is minder bekend, maar een erg belangrijke duurzame energiebron in Nederland. Hierbij wordt energie opgewekt door verbranding, vergisting of vergassing van organisch materiaal zoals hout, mest, fruit- groente en tuinafval en plantaardige olie. Een andere naam voor energie uit biomassa en afval is bio-energie. Autobrandstof en elektriciteit zijn energie vormen die uit biomassa opgewekt kunnen worden.

4. Waterkracht energie

Energie dat wordt verkregen doormiddel van stromend water noemen we waterkracht energie. In Nederland zijn er bijna geen hoogteverschillen die erg belangrijk zijn bij het produceren van energie uit waterkracht. Hier in Nederland hebben we centrales die energie produceren door heel veel water in korte tijd een turbine te laten passeren. Hier wordt gebruik gemaakt van het drukverschil van vóór en achter in de turbine. In landen met meer hoogteverschillen (bergen) kan er makkelijker energie uit stromend water opgewekt worden.

5. Groene aardwarmte

Aardwarmte energie wordt ook wel thermische energie genoemd. Het is energie in de vorm van warmte die uit de buitenste laag van de aardkorst wordt gehaald. In Nederland halen we energie uit zonnewarmte die de aarde tot 100 meter diep heeft opgewarmd. Deze warmte kan men met een bodemwarmtewisselaar en een warmtepomp binnenhalen en een ruimte mee verwarmen.

6. Gele energie

Door een nieuwe zuivering innovatie is het mogelijk om duurzame energie uit urine te halen. Deze nieuwe vorm van elektriciteit wordt dan ook passend gele budgetstroom genoemd. Fosfaat en ammonium worden door deze nieuwe installatie uit het rioolwater afgevangen, waarbij het ammonium tot ammoniak wordt omgezet. Een speciale brandstofcel zorgt ervoor dat er uit de ammoniak stroom gewonnen kan worden. Een andere duurzame vorm is waterstof.