Energie vergelijken?

Postcode Huisnummer

Groene Stroom vergelijken

Wilt u meewerken aan een beter milieu? Vergelijk dan uw huidige energietarieven met die van groene stroom indien u nog geen groene energie afneemt. U zult zien dat de energieprijzen van groene en grijze energie elkaar niet ver ontlopen. Wel helpt u door het afsluiten van deze schonere energie het milieu door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Indien een groot gedeelte van de huishoudens de switch van grijze naar groene budgetstroom (elektriciteit opgewekt uit duurzame energiebronnen) zal maken, gaat de vraag naar duurzame energiebronnen omhoog. Naar minder goede stroomverwekkers voor het milieu zal de vraag afnemen. Door deze veranderingen kunt u door een overstap van energievorm bijdragen aan een beter milieu. Hieronder kunt u direct alle verschillende energieleveranciers vergelijken en bekijken wel energiecontract met milieuvriendelijke stroom voor jou het goedkoopst is.


Waarom kiezen voor groene stroom?

Groene of grijze elektriciteit hoe u deze thuis binnen krijgt is echter hetzelfde. U merkt hier niets van. Het verschil zit hem in de energiebronnen die worden ingezet om de stroom op te wekken. Groene stroom wordt opgewekt uit energiebronnen die onuitputbaar zijn zoals wind, water, zon en biomassa. Grijze energie wordt opgewekt uit bronnen die niet zo milieuvriendelijk zijn. Deze bronnen zoals gas en steenkool kunnen ooit wel opraken, en bij de productie van elektriciteit uit deze bronnen ontstaan er broeikasgassen die slecht zijn voor ons milieu. Ook zijn de afvalstoffen bij de opwekking van energie afkomstig van kernenergie schadelijk voor het milieu. Gelukkig zijn er steeds meer mensen die kiezen voor stroom die op een milieu vriendelijke manier is opgewekt. Bij meerdere energieleveranciers heeft u de keuze tussen grijze en groene stroom.

Groene elektriciteit energieleveranciers

Groene energieleveranciers op prijs vergelijken? In het energievergelijking model op de homepage kunt u eenvoudig groene stroomleveranciers vergelijken. Bij iedere energievorm kunt u precies zien of het om groene, grijze of een combinatie van beide gaat. Er zijn al energiemaatschappijen die alleen maar energie leveren die uit duurzame energiebronnen wordt opgewekt. U kunt zelf ook al aangeven van welke Nederlandse stroombron u 100% energie wilt afnemen. Groene gas en elektriciteitscontracten zijn natuurlijk niet alleen voor huishoudens beschikbaar, maar ook voor bedrijven. Grote bedrijven die veel energie verbruiken doen er goed aan om over te stappen op deze schone energie. Een beter milieu kan ook bij uw bedrijf beginnen! Geef het goede voorbeeld aan collega bedrijven door over te stappen naar groene energie. In de groene energie vergelijking tool op de homepage kunt u direct zien bij welke groene energieleverancier u met uw bedrijf het beste af bent.

Duurzame stroom in juli 2024

Groene stroom is helemaal ‘in’; u kunt er met de hedendaagse aandacht voor het veranderende klimaat eigenlijk niet meer omheen. Gewone, ofwel ‘grijze’ stroom is compleet uit de gratie. U wordt via de media werkelijk gebombardeerd met reclame-campagnes en uitlatingen over hoe groene stroom bijdraagt aan het terugdringen van de klimaatsverandering. Maar wat betekent het nou eigenlijk? Wat is groene stroom? Groene stroom is stroom die op een duurzame en dus milieuvriendelijke manier wordt opgewekt uit enkel duurzame grondstoffen. Er zijn veel manieren waarop groene stroom opgewekt kan worden:

  • Windenergie, met behulp van windturbines
  • Waterturbines bij een sluis of rivier
  • Het verbranden van biomassa (snoeiafval, afvalhout)
  • Geothermische energie, bij geisers en warmwaterbronnen (in Nederland niet van toepassing)
  • Het ‘aftappen’ van warmte in afvalverbrandingsinstallaties
  • Zonne-energie, met behulp van zonnepanelen
  • Getijden-energie, met behulp van waterturbines
  • ‘Blauwe’ energie (energie die wordt opgewekt uit het verschil in zoutgehalte tussen zoet en zout water).

Huidige situatie
Veruit de meeste groene stroom wordt momenteel opgewekt middels verbranding van biomassa. Groene stroom kan ook uit ouderwetse aardgas- of steenkoolcentrales komen. Als men steenkool vermengt met een bepaald percentage bio-aval, mag het resultaat verkocht worden als groene stroom. Een kanttekening bij deze variant van groene stroom, is dat er bij de verbranding van biomassa andere vervuilende stoffen vrijkomen. Daarnaast worden sommige vormen van biomassa niet milieuvriendelijk verkregen. Dit heeft ertoe geleid, dat de Nederlandse overheid voor een groot deel de subsidie aan de verbranding van biomassa heeft stopgezet. U kunt er dus in principe vanuit gaan, dat de groene stroom die u uit uw stopcontact krijgt, ook daadwerkelijk groen is opgewekt. In 2004 werd 1,4% van de stroom in Nederland duurzaam opgewekt. De doelstelling is dit percentage in 2010 verhoogd te hebben naar 5% en in 2020 naar 10%.

Toekomstverwachting
In de komende 20 a 30 jaar zal met name windenergie in Nederland een vlucht nemen. Denk bijvoorbeeld aan het geplande windpark in de Noordzee. Zonnepanelen leveren op het moment nog niet genoeg rendement om in ons land op grote schaal toepasbaar te zijn. Er werd voorspeld dat zonnestroom vanaf 2015 a 2017 qua prijs kan concurreren met ‘normale’ of ‘grijze’ stroom. In 2024 is dit al heel interessant. Informeer maar eens bij maatschappijen als Powerpeers, Greenchoice of Essent.

Is groene elektriciteit anders?

Kiest u in uw huishouden voor groene stroom, dan verandert er voor u vrijwel niets. De stroom die uit uw stopcontact komt is hetzelfde als daarvoor. Zelfs uw energierekening hoeft niet te veranderen: men doet graag geloven dat groene stroom duurder is, maar dit is niet waar. Veel energieleveranciers bieden groene stroom aan tegen hetzelfde tarief als gewone ‘grijze’ stroom. Het grote verschil tussen groene stroom en grijze stroom is, dat groene stroom door uw leverancier wordt ingekocht bij (bijvoorbeeld) een windmolenpark in plaats van een kolencentrale. Op deze manier helpt u dus wel degelijk bij het oplossen van de klimaatproblematiek.