Energie vergelijken?

Postcode Huisnummer

Windenergie

Ben jij een voorstander van groene energie? Dan moet je zeker eens naar windenergie kijken. Iedereen rijdt tegenwoordig wel eens langs een windmolen. Vaak in de vorm van windparken, maar soms ook los in het buitengebied. Bijvoorbeeld op het erf van een boer of in afgelegen landschappen. De grootste windparken staan op zee. De komende jaren zal hierin veel worden geïnvesteerd. Op deze pagina zullen we kort ingaan op energie uit wind, en wat dit voor jou kan opleveren.

Gas en windenergie afsluiten mei 2024

Een windmolen werkt, hoe kan het ook anders, op wind-energie. Het produceert stroom doordat wind de wieken laat ronddraaien. In de turbine wordt deze kracht omgezet in bruikbare stroom en direct afgegeven aan het net. Een van de schoonste vormen van groene stroom. Wil jij ook thuis profiteren van groene energie? Gebruik dan de vergelijker hieronder. Voer je adresgegevens en energieverbruik-gegevens in en klik op “groene stroom”. Je ziet vervolgens alle energiemaatschappijen die duurzame energie kunnen leveren. Filter op de goedkoopste prijs en stap direct online over naar bijvoorbeeld Vattenfall, Greenchoice of Essent of een van de andere energieleveranciers.


Bij welke energiemaatschappijen kan ik windenergie afnemen?

Je kunt bij diverse energiebedrijven in Nederland terecht. De grootste bedrijven in deze markt zijn onder ander E.on, Essent, Vattenfall, Engie en Qurrent.

Het verschil tussen wind uit Nederland en wind uit Europa

Nee, hier zit geen verschil tussen. Beide vormen zijn even groen en duurzaam. Diverse Nederlandse energiemaatschappijen kopen groene windstroom uit het buitenland in. Zo heb je altijd milieuvriend gas en stroom.

Subsidie windenergie

Om de ontwikkeling van windenergie op zee te stimuleren is er de regeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP). Met deze subsidieregeling wordt de binnenlandse productie van duurzame elektriciteit en dus ook windenergie gesubsidieerd. Om inzicht te krijgen in het nut en de omvang van de MEP-subsidie is een kosten-baten analyse uitgevoerd door ECN en het CPB (zie websites van ECN en CPB). Op basis van deze studie heeft het ministerie van Economische zaken de doelstelling voor wind op zee bijgesteld naar 700 MW in 2010. Hierdoor heeft men indirect een plafond ingesteld voor de MEP subsidie. Na de bouw van de twee huidige vergunde windparken kan er dan nog 470 MW gebouwd worden die in aanmerking komen voor de MEP subsidie. Elektriciteit van de Noordzee kan worden verkocht als groene elektriciteit. Om klanten de zekerheid te geven dat de elektriciteit die zij kopen ook daadwerkelijk ‘groen’ geproduceerd is, bestaat het systeem van Garanties van Oorsprong (GO).

Wat zijn de voordelen van Windenergie?

De voordelen van windenergie zijn duidelijk. Het belangrijkste voordeel is dat de energiebron, namelijk de wind, onuitputtelijk is. Daarenboven is het omzetten van wind naar elektriciteit vrij van enige reststof. Er komen geen uitlaatgassen noch afvalstoffen vrij. Windenergie, is net als andere duurzame energiebronnen, CO2-vrij. Windenergie heeft de potentie om een grote bijdrage te leveren aan het behalen van de Kyoto-doelstellingen. De enige hinder die windenergie veroorzaakt is enige schade aan vogels. Maar ook dat blijkt, uit onderzoek, tamelijk beperkt te zijn. Veel is afhankelijk van de inplanting van de windturbines.

Zitten er nadelen aan energie uit wind?

Nadelen van windenergie zijn onder andere de hoge prijs (ongeveer anderhalf à drie maal zo duur als grijze stroom, wat momenteel door subsidies wordt opgevangen). De variatie in het windaanbod en de invloed daarvan op de bedrijfszekerheid van het elektriciteitsnet. De inpassing van windmolens in het landschap die als lelijk kan worden ervaren. Voor de productie van windmolens zijn staal en aluminium nodig waarvan het winnen een kostbaar en vervuilend proces is. Elke windmolen doodt naar schatting gemiddeld 20 vogels per jaar. Er is slagschaduw en geluidsoverlast voor omwonenden. Deze nadelen wegen natuurlijk op tegen de grootte energiebesparingen die het oplevert.


Wat is windenergie?

Wind is in Nederland haast altijd beschikbaar. Daarom zijn windturbines volop in ontwikkeling. Sommigen zijn honderd meter hoog en hebben een spanwijdte van wel zeventig meter. Een turbine kan vijfhonderd huishoudens van stroom voorzien. Het platte en winderige Nederland is zeer geschikt om met windkracht elektriciteit op te wekken. Dat levert duurzame energie op. Het vermogen van een turbine neemt toe met de spanwijdte van de rotorarmen (de rotordiameter). Ook de hoogte van de windturbines bepaalt mede de opbrengst. Bij windkracht zes wekken ze de maximale hoeveelheid elektriciteit op. Windturbines kunnen wel plaatselijk hinder veroorzaken. Vogels kunnen in de ronddraaiende rotorbladen vliegen, en omwonenden kunnen last hebben van het zoevende geluid, of van de bewegende schaduwen die door de enorme draaiende wieken ontstaan. Het platte en winderige Nederland is erg geschikt om windkracht om te zetten in elektriciteit. Dat levert duurzame energie op. Windturbines kunnen wel plaatselijk hinder veroorzaken. Door de hoge investeringskosten en het ruimtebeslag zijn windmolens niet rendabel voor particuliere huishoudens. Als u de ontwikkeling van windmolens wilt steunen, kunt u wel lid worden van een windmolenvereniging. Een andere schone vorm is bijvoorbeeld waterkracht.