Energie vergelijken?

Postcode Huisnummer

Hoe werkt een Stroomgenerator

Een stroomgenerator, die ook wel aggregaat of dynamo wordt genoemd, is een grote(re) generator die stroom oplevert door middel van een alternatieve brandstof bijvoorbeeld benzine. De bekendste vorm van een stroomgenerator is wellicht de dynamo die op onze fietsen is gemonteerd. Door de roterende beweging van de wielen ontstaat er door rotatie een elektrische golf waardoor het licht van je fiets aan gaat. De brandstof aggregaat wordt met name gebruikt in gevallen van nood of in situaties waar geen lichtnet aanwezig is. Een generator zet de mechanische energie van een draaiend as om in elektrische energie. Het omzetten gebeurt middels een elektrische geleider die door een magnetisch veld wordt gestuurd. Hierdoor ontstaat er een spanning van elektrische aard waardoor er bij een gesloten kring elektriciteit zal lopen.

We kennen dus twee type generatoren, namelijk:

  • Wisselspanning generator.
  • Gelijkspanning generator (ook wel dynamo genoemd).

Een stroomgenerator moet in elk geval de volgende twee onderdelen hebben:

  • Een elektromagneet die ervoor zorgt dat er een magnetisch veld wordt opgewekt.
  • 1-3 koperdraad spoelen waar de spanning in geïnduceerd kan worden.

Een stroomgenerator bestaat uit twee delen:

  • Het stilstaande gedeelte, dat de stator wordt genoemd.
  • Het draaiende gedeelte, dat de rotor of de anker wordt genoemd.

Wanneer je de werking van een dynamo gaat verklaren fungeert de stator (het stilstaande gedeelte) als elektromagneet en wordt de elektrische energie binnenin de koperen spoel van de rotor opgewekt. Om een magnetisch veld op deze schaal op te wekken is niet veel wrijving voor benodigd. De gelijkstroom die je nodig hebt om bijvoorbeeld het licht van je fiets te laten branden is dus erg laag. Gelijkstroom is een stroom die altijd in dezelfde richting vloeit, dat verklaart ook waarom de fietslamp niet brand wanneer je stil staat. Het heeft namelijk de constante beweging nodig om stroom te kunnen opwekken en leveren.

Bovenstaand principe wordt opgelost door de machine die zelf door middel van remanente inductie op gang blijft. Remanentie is de mate waarin magnetische fluxdichtheid aanwezig is in de koperen spoel. Met andere woorden, de elektromagneet is nog magnetisch genoeg om met het nog aanwezige magnetische veld zwakstroom te fabriceren. Die op zijn beurt dan toegevoegd wordt aan de elektromagneet. Door dit proces wordt de magneet constant sterker tot aan het punt van maximaal bereikte sterkte.

De grotere generatoren, die grote hoeveelheden stroom moeten leveren, zoals die actief zijn in elektriciteitscentrales gebruiken de rotor als elektromagneet. De elektrische energie wordt dan in de koperen spoelen van de stator opgewekt. Dit wordt op deze manier gedaan in verband met de zeer grote aantallen opgewekte energie. Die vervolgens vanaf de stator rechtstreeks aan het lichtnet toegevoegd kunnen worden. De gelijkstroom wordt dus rechtstreeks toegevoegd aan het lichtnet door middel van een continue ‘voeden’ van de elektromagneet die hierdoor op gang blijft en stroom kan blijven genereren en rechtstreeks kan leveren aan het gehele lichtnet.