Energie vergelijken?

Postcode Huisnummer

Wat is Bio-energie?

Het antwoord op de titel van deze pagina is vrij eenvoudig te geven. Bio-energie is energie die wordt opgewekt met biomassa. Biomassa is organisch materiaal, waaronder hout, GFT (groente-, fruit & tuinafval), speciale gewassen, mest en plantaardige olie.

Het grootste gedeelte van de duurzame energie in Nederland bestaat uit bio-energie. Ongeveer 27 procent van alle duurzame energie in Nederland is op dit moment bio-energie. Het is relatief goedkoop en eenvoudig op te wekken en daarnaast is bio-energie een vrij schone vorm van energie. De laatste jaren is hier steeds meer kirtiek op.

Hoe wordt bio-energie opgewekt?

Bio-energie kan bovendien worden opgewerkt in kolencentrales, waardoor we kolencentrales kunnen blijven gebruiken. Daarbij kan er een mix van kolen en bio-energie worden gestookt, waardoor energieproducenten zelf het percentage bio-energie dat ze opwekken kunnen bepalen.

Is het verbranden van biomassa milieuonvriendelijk?
Het verbranden van biomassa in kolencentrales klinkt misschien vrij milieuonvriendelijk, maar dat valt in de praktijk wel mee. Biomassa heeft in een eerder stadium namelijk CO2 uit de lucht gehaald en deze CO2 zal bij verbranden weer terug in de lucht komen, maar er zal geen extra CO2 worden gecreëerd.

Opkomst van biogas

Ook biogas (ook wel groen gas) is een interessante toepassing die steeds meer wordt gebruikt. Biogas is bio-energie die wordt opgewekt door het vergisten of vergassen van biomassa. Dit gebeurt door biomassa op te warmen in een speciale tank, waardoor het eerder gaat rotten en er brandbare gassen vrijkomen. De gassen kunnen vervolgens worden gebruikt voor het opwekken van energie, de verwarming van een huis of om te koken.

Kritiek op bio-energie

Milieubewegingen hebben soms kritiek op bio-energie als duurzame energie. Dit komt vooral doordat er in sommige gevallen teveel schadelijke deeltjes in de lucht komen en er is volgens de bewegingen te weinig duidelijkheid over de methode die is gebruikt om bio-energie op te wekken. Tot slot zouden andere vormen van duurzame energie, zoals zonne-energie en windenergie, schoner zijn.

Belangrijkste kritiek
Experts vragen zich af of het verbranden van hout in plaats van fossiele brandstoffen nou wel zo’n goed idee is om de opwarming van de aarde te bestrijden. Er zijn een aantal argumenten:

  • Bij biomassa verbranden komt in 1 keer alle Co2 vrij
  • Er is veel land voor nodig
  • Een derde punt van kritiek is dat experts zich afvragen of er wel voldoende biomassa beschikbaar is