Energie vergelijken?

Postcode Huisnummer

Grijs gas vergelijken februari 2024

Met grijs gas bedoelen we eigenlijk het normale gas wat vrijwel alle huishoudens gebruiken. Vrijwel alle woningen in Nederland zijn aangesloten op het aardgasnetwerk. En dat is maar goed ook. Zonder gas kunnen we namelijk ons huis niet verwarmen en komt er geen warm water uit de kraan en douche. De term “grijs gas” doet vermoeden dat er ook iets als “groen gas” bestaat. En dat klopt ook. Maar er is nog wel eens wat verwarring over deze begrippen. Bij groen gas gaat het in de praktijk vaak over CO2-gecompenseerd gas. Dat betekent dat energieleveranciers investeert in projecten ter bevordering van het klimaat. Op onze pagina over groen gas lees je hier alles over. 

  • Met grijs gas bedoelen we het normale aardagas dat vrijwel alle huishoudens gebruiken
  • De tegenhanger is “Groen gas”. Soms ook wel verward met bio-gas
  • Grijs gas is een fossiele brandstof die uit de aarde wordt gewonnen
  • Het grijze gas dat we in Nederland gebruiken komt grotendeels uit Groningen
  • Het gebruik van aardgas staat onder druk. Door de aardbevingen in Groningen en de opwarming van de aarde wil de overheid dat we langzaam van het aardgas af gaan
  • Het alternatief is een gasloze woning die volledig elektrisch is. Hiervoor zijn hulpmiddelen als warmtepompen, zonnepanelen en zonneboilers noodzakelijk

Welke energieleveranciers leveren grijs gas?

 In feite bieden alle Nederlandse energiemaatschappijen grijs gas. Hiermee wordt bedoeld het standaard aardgas dat voor een groot deel in Groningen wordt gewonnen. Sommige leveranciers spreken wel over groen gas. Maar dit ligt niet zo simpel als het lijkt. Het produceren van groen gas is namelijk nog erg kostbaar en vindt nog maar op kleine schaal plaats. Het is op dit moment niet mogelijk om op grote schaal echt groen biogas aan de Nederlandse huishoudens te leveren. 

Wanneer een energieleveranciers spreekt over groen gas, dan gaat het in de meeste gevallen om CO2-gecompenseerd gas. De winning van grijs gas wordt “vergroend” door te investeren in duurzame projecten over de hele wereld. Denk aan het planten van bomen in Zuid-Amerika of het aanleggen van een windpark. 

Grijs gas FAQ

Hieronder vind je de meest gestelde vragen over grijs gas. Wil je meer info over andere vormen van grijze energie als kolen of kernenergie? Klik op een van de links voor meer info. 

Wat is grijs gas?

Grijs gas is het normale aardgas dat we gebruiken voor de verwarming van ons huis en voor warm tapwater.

Hoe wordt aardgas gewonnen?

Het grootste deel van het aardgas dat we in Nederland gebruiken wordt gewonnen in Groningen.

Wat is het verschil tussen grijs gas en groen gas?

Met groen gas kunnen 2 dingen bedoeld worden. Er is iets als Bio-gas wat echt 100% groen is. Maar veel vaker gaat het over CO2-gecompenseerd gas. Hierbij neem je gewoon grijs gas af bij een leverancier. Ter compensatie investeert deze maatschappij in groene projecten. Onder aan de streep is het grijze gas dan niet schadelijk.