Energie vergelijken?

Postcode Huisnummer

Kernenergie leveranciers vergelijken

Kernenergie wordt opgewekt door speciale kerncentrales. In Nederland hebben we één zo’n centrale, die staat in Borssele. De laatste tijd is er veel discussie gaande rondom deze vorm van energie opwekken. Sommige mensen zijn van mening dat energie uit kerncentrales een prima overbrugging is naar 100% duurzame energie. Er komt namelijk geen CO-2 vrij bij de productie, en het is relatief goedkoop.

Tegenstanders zijn het hier niet mee eens. Het produceren van kernenergie resulteert namelijk in radioactief restafval dat nog duizenden jaren bewaard moet blijven. Ook zijn mensen bang voor een kernramp zoals we gezien hebben in Tsjernobyl en Fukushima.

  • Kernenergie is energie die vrijkomt bij het splitsen van atoomkernen
  • Op het moment dat atomen gesplitst worden komt er warmte vrij die kan worden omgezet in elektriciteit
  • In Nederland hebben we nog 1 kerncentrale, in Borssele
  • De laatste tijd is er veel discussie of we wel/niet nieuwe centrales moeten bijbouwen
  • Belangrijkste voordelen zijn dat de productie geen CO-2 uitstoot en dat het relatief goedkoop is
  • Belangrijkste nadeel is dat er radioactief afval ontstaat wat duizenden jaren actief blijft, en gevaarlijk kan zijn. Ook bestaat er altijd het risico van een kernramp. 

Welke energieleveranciers hebben kernenergie?

Zoek jij specifiek naar een energieleverancier die wel of juist geen kernenergie aanbiedt? Dit kan je eenvoudig filteren middels onze energievergelijker. Kernenergie is een vorm van grijze stroom. Net als bijvoorbeeld kolen. Ben jij voorstander van nucleaire atoomenergie? Dan kies je voor “grijze stroom”. Wil je beslist geen elektriciteit ontvangen dat wordt opgewekt in kerncentrales? Kies dan voor Groene stroom uit Nederland of Europa. Je mag er dan op vertrouwen dat de elektriciteit die je ontvangt volledig duurzaam is opgewekt uit onuitputtelijke bronnen. 

Op dit moment maken zo’n 10 Nederlandse energiemaatschappijen gebruik van kernenergie. 

Ik wil geen kernenergie, kan dat?

Ja, dat kan. Zoek specifiek naar aanbieders van groene stroom. Dan weet je zeker dat je geen elektra uit kerncentrales ontvangt

Ik wil juist wel kernenergie ontvangen, kan dat ook?

Wanneer je kiest voor grijze stroom is de kans groot dat je (deels) kernenergie ontvangt. Het is helaas niet mogelijk om te kiezen voor 100% kernenergie. De enige aanbieder is Atoomstroom, deze biedt uitsluitend kernenergie.

Is kernenergie schadelijk voor het milieu?

Hier zijn de meningen over verdeeld. Voorstanders zeggen dat er geen uitstoot van CO-2 plaatsvindt, en dat kernenergie daarom niet schadelijk is voor het milieu. Tegenstanders zijn het daarmee niet eens. Zij wijzen vooral naar het radioactieve afval wat duizenden jaren opgeslagen moet worden. Ook kan er sprake zijn van milieuschade bij de winning van uranium. Deze grondstof is nodig voor het produceren van kernenergie.