Energie vergelijken?

Postcode Huisnummer

Stadsverwarming, wat is het en is het voor mij interessant?

In het onlangs gesloten klimaatakkoord is stadsverwarming of het warmtenet een van de belangrijkste alternatieven voor aardgas. Het warmtenet is een manier om de huizen in een wijk te verwarmen met bijvoorbeeld de restwarmte van bedrijven. Dat is warmte die vrijkomt bij industriebedrijven of verbrandingsinstallaties.  Die warmte gaat anders vaak onnodig verloren. Maar je kunt er ook water mee verwarmen. Dat water wordt via een ondergronds buizenstelsel naar de huizen gepompt. Je kunt het gebruiken om je huis te verwarmen en om te douchen.

Wat is het voordeel en nadeel van het warmenet?
Je hebt geen aardgas en CV-ketel meer mee nodig. En dat is goed voor het milieu. Maar er is ook een nadeel: Je kunt niet kiezen tussen aanbieders en dus niet overstappen naar een goedkopere aanbieder.

Hoe duurzaam is het?
Hoe duurzaam is deze manier van verwarmen eigenlijk? Dat wordt vooral bepaald door de plek waar de restwarmte vandaan komt. Als het bedrijf dat de restwarmte levert veel CO-2 uitstoot zoals bijvoorbeeld een kolencentrale dan is het de vraag of dit de meest duurzame manier is om je huis te verwarmen. Een alternatief is aardwarmte opgeboord uit 1 tot 3 kilometer diepte. Met warmte uit zo’n bron zijn warmtenetten 50 tot 70 procent duurzamer dan gas. Kortom: pas als warmtenet duurzamer en goedkoper worden is het een aantrekkelijke oplossing voor de energietransitie.


Waar liggen warmtenetten in Nederland?

Een warmtenet kan je vergelijken met een soort van CV-installatie in het groot. Op een centrale plek in de wijk staat de “ketel”. Deze ketel transporteert warm water via een heel buizennetwerk naar de huizen in de wijk. Maar hoe komt het systeem aan z’n warmte? Meestal is dit afkomstig van restwarmte van fabrieken of datacenters. 

Op dit moment zijn er al honderden wijken en duizenden woningen die worden verwarmd met behulp van stadsverwarming. En de verwachting is dat in de toekomst er veel warmtenetten bijkomen. De overheid is ambitieus: in 2050 moet 50% van de Nederlandse wijken zijn aangesloten op stadsverwarming. 

Het warmtenet, samengevat:

  • Op een snelle en makkelijke manier toegang tot onbeperkt warm water
  • Eenvoudig aan te sluiten op vloerverwarming
  • Er is geen risico op gevaarlijke gaslekken
  • Je hebt helemaal geen CV-ketel nodig en bent los van het gas
  • Je gebruikt geen aardgas wat goed is voor het klimaat
  • Je kunt niet kiezen uit meerdere aanbieders waardoor het soms nog erg duur is
  • Je kunt alleen maar elektrisch koken (je hebt immers geen gas)